REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.eblueplanet.pl , www.ozongenerator.pl , www.blueplanet24.pl
 
Sprzedającym jest firma  Blue Planet z siedzibą w Wolsztynie ul. Bohaterów Bielnika 21 b
Zarejestrowana pod numerem NIP: 923-101-48-92 , Regon: 301734692 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonów +48 604403562
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: blueplanet@onet.eu
 
§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.eblueplane.pl , www.ozongenerator.pl , www.blueplanet24.pl
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 
§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem www.eblueplanet.plwww.ozongenerator.pl ,www.blueplanet24.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy Blue Planet prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Blue Planet są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien
dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym
do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa [np. INTERNET EXPLORER] w wersji [8.0] lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji [ActiveX, JavaScript i cookies]
b. minimalna rozdzielczość ekranu [800x600] pikseli.
 
§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych adresem www.eblueplanet.pl www.ozongenerator.pl ,www.blueplanet24.pl są cenami brutto podanymi
w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo
poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer
telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli
kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego
lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą
elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów
rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące
z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania
i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne
do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu
i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem
osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji
„za pobraniem”.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej „DPD”. DPD jest jedną z wiodących firm kurierskich w Europie – jest godnym zaufania partnerem biznesowym na rynku przesyłek krajowych i zagranicznych. Posiada bardzo sprawną sieć transportową i ponad 500 własnych oddziałów w 40 krajach. Dokładniejsze informacje na stronie internetowej firmy kurierskiej:  WWW.dpd.com.pl kontakt telefoniczny DPD: 22 577-55-55 telefon stacjonarny (centrum obsługi klienta) koszt połączenia za minutę według stawek operatora dzwoniącego.
Istnieje możliwość odbioru osobistego towaróww siedzibie sprzedającego:
 
Blue Planet Daniel Świetliński
ul. Bohaterów Bielnika 21 b
64-200 Wolsztyn
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach
serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki
„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem
online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków
na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wyświetlanymi przy cenie kupowanego towaru lub w formularzu dostawy.
5. W przypadku wystąpienia tzw. „siły wyższej” (okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia np. gdy wystąpią niezwykłe mrozy, duże opady śniegu,  powódź, albo zamieszki, w wyniku czego przedmiot zostanie uszkodzony/skradziony/zdekompletowany), sklep Blue Planet będzie starał się aby pomimo tych wydarzeń sfinalizować transakcję ale zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W związku z wystąpieniem tzw. „siły wyższej” nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody związane z utratą dochodu klienta.
6. Najczęściej przesyłki dostarczane są przez firmę kurierską DPD w godzinach 8.00 – 14.00. Firma kurierska dostarcza przesyłki zwykle do godz. 21.00 do klientów indywidualnych oraz do godz. 17.00 do firm.
Sklep Blue Planet nie jest w stanie określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia przesyłki, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z firmą kurierską w dniu dostawy. Jak zapewnia firma kurierska, podanie miejsca pracy (nazwy firmy) jako adresu doręczenia przesyłki gwarantuje dostawę paczki w godzinach 8-17 następnego dnia roboczego od nadania. W przypadku Państwa nieobecności, kurier dostarczający przesyłkę pozostawi informację o próbie jej doręczenia (w postaci AWIZO) lub, gdy będzie posiadał numer telefonu, skontaktuje się z odbiorcą przesyłki. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, przesyłka będzie pozostawiona do odbioru osobistego przez Państwa w lokalnym oddziale firmy kurierskiej (adres oddziału firmy kurierskiej i szczegóły dotyczące przesyłki będą zawarte w AWIZO  pozostawionym przez kuriera). W sytuacji, gdy nie odbiorą Państwo przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej, drugiego dnia po pozostawieniu AWIZO, kurier ponownie dokona próby jej dostarczenia pod adres wskazany przez Państwa w formularzu zamówienia.
7. Prosimy o sprawdzenie kompletności zawartości zamówionej przesyłki, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem złożonym przez Państwa. Jeśli towar okaże się niezgodny z zamówieniem lub będzie uszkodzony to zalecamy niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu Blue Planet i odesłąć towar na adres sklepu lub zlecić nam jego odbiór. W najbliższym możliwym terminie dostarczymy Państwu zamawiany towar wolny od wad i uszkodzeń.. W przypadku odbioru przesyłki z widocznymi zewnętrznymi uszkodzeniami opakowania kartonowego rekomendujemy spisanie w obecności kuriera protokołu szkody i niezwłoczny kontakt ze sklepem Blue Planet. Protokół szkody jest istotnym elementem w przypadku reklamacji u kuriera DPD i pomoże nam w procedurze odszkodowania od firmy kurierskiej. Prosimy starannie wypełnić (podając szczegóły odnośnie opakowania tj. uszkodzenie zewnętrzne opakowania,  oraz towaru pomimo dodatkowych kilku warstw kartonów i folii bąbelkowej, oraz informacji o szczególnym traktowaniu ).
 
§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
a)   Płatność za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem. Gotówkę przekazujecie Państwo kurierowi dostarczającemu przesyłkę. Dowodem dokonania płatności u kuriera jest List Przewozowy, który jest dołączony do przesyłki.
b)   Przedpłata:
- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Allegro (nazwa systemu: PayU S.A.)
- płatność przelewem na konto bankowe sklepu: 
PKO BP 73 1020 4144 0000 6202 0163 5986 . W przypadku tej formy zapłaty wydłuża się proces realizacji zamówienia, ponieważ wysyłka następuje po zaksięgowaniu przez sklep środków na koncie (zwykle 1-2 dni robocze).
c)   Płatność gotówką – płatność następuje przy osobistym odbiorze zamówionego towaru.
 
§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania
rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać klikając TUTAJ
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,
za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań
audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych
po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,
za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu
lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą
zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług
w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
§ 7 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy:

Blue Planet Daniel Świetliński
ul. Bohaterów Bielnika 21 b
64-200 Wolsztyn
tel. +48 604 403 562
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany kompletny produkt/towar wraz z dowodem zakupu (np. paragon lub kopia faktury) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (formularz reklamacyjny), dostępnym pod adresem: www.ozongenerator.pl  oraz znajdujący się na platformie internetowej allegro.pl, na życzenie wysyłamy formularz reklamacyjny na e-mail klienta. Warunkiem szybkiego rozpatrzenia reklamacji jest spełnienie wyżej opisanej zasady, w przeciwnym razie czas rozpatrzenia będzie wydłużony do momentu uzupełnienia brakujących elementów.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Formularz reklamacyjny (pobierz)

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres blueplanet@onet.eu
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Sklep Blue Planet  nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, modyfikację oraz żadną inną obróbkę całości lub fragmentów serwisu internetowego. Nie dozwolone jest również wykorzystywanie elementów znajdujących się na ww. stronach serwisu, zabronione jest jakiekolwiek komercyjne lub publiczne wykorzystywanie materiałów. Wszystkie adresy pocztowe zawarte na stronie sklepu oraz innych serwisach internetowych będących własnością sklepu zostały tam opublikowane wyłącznie w celach kontaktowych. Ich publikacja w żadnych razie nie stanowi zgody na wykorzystywanie ich do celów reklamowych i regulacjom wprowadzanym przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustaw pokrewnych.
Sklep prezentuje lub udostępnia na Stronie chronione prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory, np. teksty, publikacje, artykuły, grafikę, a układ i wybór prezentowanych na Stronie treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 Zgodnie z ust. 1 powyżej zawartość Strony jest prawnie chroniona i nie może być publikowana, w całości ani w części, ani w charakterze jej opracowania, bez pisemnej zgody Blue Planet .
 Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych na Stronie treści (m.in. poprzez kopiowanie, drukowanie) wyłącznie w ramach dozwolonego prawem użytku osobistego.
 W szczególności jakiekolwiek materiały ze Strony nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego podmiotu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem not i informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów. Modyfikacja materiałów lub używanie materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących.
 Kliknij TUTAJ, aby pobrać regulamin w postaci dokumentu PDF