Dobór stężenia Oi czasu pracy ozonatora

Dobór właściwego stężenia ozonu jest zadaniem dla fachowca, który sam ustala wydajność ozonatora i czas zabiegu a tym samym stężenie ozonu w pomieszczeniu na podstawie wiedzy, praktyki i własnych obserwacji. Czas pracy ozonatora m.in. zależy od rodzaju i ilości usuwanego zanieczyszczenia (różne zapachy, mikroorganizmy i inne patogeny mają różną odporność na ozon), pojemności ozonowanego pomieszczenia a także od temperatury i wilgotności powietrza. Często potrzebne jest natlenienie lub zmniejszenie wilgotności powietrza w atmosferze pomieszczenia przed ozonowaniem
wilgotność względna: 30 – 60%
 

Stężenie ozonu i jego pomiar

Stężenie ozonu mierzone  jest specjalnym miernikiem który pokazuje  ilość cząstek ozonu w powietrzu lub wodzie. Mierzona wartość wskazywana jest w jednostkach ppm 
Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.    
ppm=mg/l    ppm=mg/m3
1 ppm = 2,14 mg O3/m3
okres połowicznego rozpadu ok. 20 - 30 minut
 

Dezynfekcja

Czas trwania zabiegu w zależności od osiągniętego stężenia ozonu.
Zalecane stężenie min. 1,5ppm
3h przy stężeniu 2ppm
2h przy stężeniu 3ppm
1,5h przy stężeniu 5ppm
 

Stężenie ozonu (obliczenie matematyczne)

Jak obliczyć jakie stężenie osiągniemy po
godzinie pracy generatora o wydajności
7g/h w pomieszczeniu o kubaturze 100m3  ?
W ciągu 1h zostanie łącznie wyprodukowane 7000mg ozonu.
7000mg/100m3 = 70mg/m3
Okres połowicznego rozpadu wynosi ok. 20 minut dlatego dzielimy wynik przez 3. 70/3=23,3 mg/03
23,3 / 2,14 = 10,74ppm
 

Stężenie ozonu w praktyce

W praktyce pracy z ozonem często bywa, że stężenia ozonu w podobnych kubaturach inaczej wychodzą ze względu na różne warunki panujące w ozonowanych pomieszczeniach takie jak: temperatura, wilgotność, materiały tekstylne znajdujące się w pomieszczeniu i inne czynniki odpowiadające za szybszy rozpad ozonu.
 

Ozonowanie bez miernika

Jeśli nie posiadamy miernika stężenia ozonu możemy ustalić czas ozonowania w przybliżeniu, np.
Dla pomieszczenia 8 x 4 x 2,6 = 83,2 m
  • Cel - odświeżenie pomieszczenia  
  • Czas – 30 min (generator DS. 7 )
  • Czas -  15min  (generator DS. 14)
To samo pomieszczenie z uciążliwym zapachem powinniśmy ozonować o wiele dłużej.
  • Cel  – usunięcie zapachu
  • Czas – 1-2h  (DS. 7)
  • Czas -  45min – 1,5h  (DS. 14)
Jeśli zapach będzie nadal wyczuwalny to zabieg należy powtórzyć.